Nurkowanie w Chorwacji - Lato 2018
Zapraszamy na długi weekend czerwcowy do Chorwacji.
Centrum nurkowe Aquamatic.pl
Centrum nurkowe Aquamatic.pl
wyjazdy nurkowe
wyjazdy nurkowe
kurs podstawowy nurkowania
kurs podstawowy nurkowania
woucher nurkowy na prezent
woucher nurkowy na prezent

Kursy nurkowania

NIEBISKI

Najbliższy wyjazd

wyjazdy najbliższe

Baza nurkowa Chorwacja

wyjazdy

Zajęcia na basenie

basen 1

Nurkowanie z "Aquamatic": kursy, wyjazdy, sprzęt nurkowy!

Europejskie Standardy Szkolenia

Europejskie Standardy Szkolenia Rekreacyjnego (The European Recreational Training Standards) obowiązują we wszystkich państwach Unii Europejskiej i w niektórych sąsiadujących. Kraje, w
których obowiązują ww. standardy to: Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia. Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.
Państwa te w Europie są obsługiwane przez PADI Europe, PADI International Ltd. oraz PADI Nordic.
Instruktorzy PADI pracujący na obszarach wyżej wymienionych państw, zobowiązani są do przestrzegania Europejskich Standardów Szkolenia Rekreacyjnego (The European Recreational Training Standards), gdyż mają one zastosowanie podczas wszystkich kursów PADI. Niektóre z wymienionych państw posiadają dodatkowe regulacje prawne dotyczące nurkowania rekreacyjnego, które są w takim wypadku uzupełnieniem do podstawowego prawa określanego przez Europejskie Standardy
Nurkowania. Istnieją także regulacje prawne dotyczące ośrodków oferujących usługi nurkowe (bazy i centra nurkowe), które dotyczą także członków PADI nauczających indywidualnie, czyli nie za pośrednictwem bazy czy centrum nurkowego.

Poniższe zestawienie pokazuje relację pomiędzy certyfikacjami PADI a certyfikatami określonymi przez Europejskie Standardy Szkolenia Rekreacyjnego (The European Recreational Training
Standards):

 

Kurs PADI Odniesienie do EN Certyfikacja wg Standardów Europejskich
PADI Scuba Diver EN 14153-1 Diver Level 1 – nurek wymagający nadzoru
Open Water Diver EN 14153-2 Diver Level 2 – nurek samodzielny
Divemaster EN 14153-3 Diver Level 3 – przewodnik nurkowy
Assistant Instructor EN 14413-1 Instructor Level 1
Open Water Scuba Instructor EN 14413-2 Instructor Level 2
Baza lub resort nurkowy En 14467 Service Provider

PADI

PADI (Profesjonalne Stowarzyszenie Instruktorów Nurkowania) zostało założone w 1967 roku przez Johna Crowina i Ralpha Ericsona. PADI jako pierwsze wprowadziło łatwy, bezpieczny, modułowy system szkolenia umożliwiając nurkowanie niespotykanie szerokiej rzeszy ludzi. Dzięki bezpieczeństwu, wysokim standardom szkoleniowym i ciągłemu propagowaniu nurkowania PADI jest obecnie największą i najbardziej popularną na świecie organizacją szkolącą płetwonurków, posiadającą lokalne biura i komercyjne centra nurkowe w ponad 90 krajach. Ponad 70 % certyfikatów nurkowych nadawanych na świecie to certyfikaty PADI.

Dzięki nieustannej kontroli jakości oferowanych usług i stosowanych procedur Instruktorzy PADI są wysokiej klasy profesjonalistami, posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia kursów nurkowania wg najlepszych standardów szkoleniowych. Wszyscy instruktorzy PADI na świecie używają tych samych materiałów szkoleniowych i technik szkolenia, gwarantują w ten sposób, że bez względu na miejsce szkolenia kursant zdobędzie tę samą wiedzę i umiejętności.

Główna siedziba znajduje się w USA w Kalifornii jednak ze względu na to, że PADI obecne jest na całym świecie istnieje szereg biur regionalnych zajmujących się poszczególnymi rynkami nurkowymi. Polska, wraz z większością krajów Europy środkowo - wschodniej należy do PADI International, które poza tym obejmuje swoim zasięgiem Wielką Brytanię, Rosję i Afrykę.
Poza szkoleniami nurków PADI przykłada dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego prowadząc kampanię Project Aware , turystyką nurkową - PADI Travel Network, integracją środowiska nurkowego - PADI Diving Society i rozwojem wiedzy i techniki nurkowej - DSAT corp.

W Polsce popularność PADI z roku na rok wzrasta a uczestnicy kursów chwalą sobie spójną formę prowadzenia zajęć i świetnie przygotowane pomoce szkoleniowe. Jeśli chcesz się szkolić w PADI - przyjdź nas!

Polityka Prywatności

Jako właściciel Centrum Nurkowe AQUAMATIC zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę rejestrująca się w jakikolwiek sposób obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: AQUAMATIC.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do AQUAMATIC.PL możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez AQUAMATIC.PL wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Bezpieczeństwo

Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.

Niezapowiedziane Wiadomości

AQUAMATIC.PL zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości AQUAMATIC.PL rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do AQUAMATIC.PL przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. MBC nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie zapisywać się na subskrypcje.

Noc

Zanurzam się w półmrok. Taka kraina ze snu, gdzie żaden kształt nie jest zdefiniowany, żadna rzecz nie jest określona. Plamy szarości w szarości. Gdzieś pode mną jest dno, gdzieś nade mną jest powierzchnia. Obadam w dół przechodząc z szarości w mrok.

Czytaj więcej: Noc