Ergo Hestia Ubezpieczenia Nurkowe

ergo hestia nurkowanie aquamatic 

 

Ubezpieczenia nurkowe + podróżne

Zapraszamy do naszego Centrum Nurkowego - sklepu nurkowego celem wykupienia ubezpieczenia nurkowego Ergo Hestia lub o wysłanie e-maila z akcesem.
Proszę przygotować dane: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, adres, telefon, okres ochrony

 

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia nurkowe?

1. Zakres ochrony oraz definicje są konsultowane w środowisku płetwonurków i instruktorów,

2. Pośrednicy ubezpieczeniowi posiadają wiedzę zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i nurkowania,

3. Pakiet ubezpieczeń posiada modułową budowę ochrony co pozwala na indywidualne dopasowanie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci nawet jeśli ciało pozostaje zaginione. Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m.in. choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania. Ubezpieczenie jest konstrukcją modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji. Ochrona daje możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia, np.: świadczenia proporcjonalne ? wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł, 30.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł. Krótkoterminowa ochrona na szkolenia nurkowe.

Ubezpieczenie OC Instruktora i Przewodnika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego. Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m.in. prowadzenie jednostki pływającej, mieszanie gazów oddechowych i napełnianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie. Ochronie podlega: ? Ubezpieczony, ? Osoby, za których działania jest odpowiedzialny z mocy prawa, ? Osoby zastępujące Ubezpieczonego podczas jego nieobecności. Suma ubezpieczenia: 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł. Zniżki dla grup instruktorów.

Ubezpieczenie OC Płetwonurka
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania. Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to: ? Odpowiedzialność Cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć), ? Uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenie butlą, ? Zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenie obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami.

 logo ubezpieczenia ergo hestia nurkowanie sklep nurkowy

 

Roczna wysokość składki na podróże dla płetwonurków:

Ubezpieczenie roczne podróżne dla płetwonurków polecane jest dla osób wyjeżdżających za granicę na częste krótkie podróże. Ochrona ubezpieczeniowa trwa wówczas przez pierwsze 40 dni każdej podróży Ubezpieczonego.

 
Zakres terytorialny/wariant Wariant Rozszerzony Wariant Pełny
świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii 600,00 -
Cały Świat - 1350,00

 

Zakres ubezpieczenia:

Zakres Ubezpieczenia

Wariant Rozszerzony


do 40m głębokości

Wariant Pełny


do 100m głębokości

Suma ubezpieczenia

i limity odpowiedzialności w złotych

Koszty leczenia i Assistance

200.000

500.000

Medyczny

+

+

Opiekuńczy

+

+

Transport

+

+

Ratownictwo w górach i na morzu

+

+

Pomoc w tłumaczeniu

1.000

1.000

Kontynuacja podróży

2.000

2.000

Zastępstwo kierowcy

4.000

4.000

Pomoc w podróży

Przedłużenie ochrony o 48 godzin

+

+

Opóźnienie środka transportu

500

500

Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

1.000

1.000

Przerwanie podróży

1.000

5.000

Pomoc prawna

-

10.000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

20.000

30.000

Śmierć w wyniku NNW

20.000

30.000

100% uszczerbku na zdrowiu

40.000

60.000

Rehabilitacja w Polsce

-

5.000

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

200.000

1.000.000

Bagaż

2.000

5.000

Opóźnienie dostarczenia bagażu

500

1.000

Pomoc w razie utraty środków płatniczych

+

+

Pomoc w razie utraty dokumentów

+

+

Dosłanie przedmiotów osobistych

+

+

Zakres terytorialny

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

świat

Możliwe rozszerzenia-za opłatą dodatkowej składki

Sprzęt sportowy- suma ubezpieczenia 5.000

opcja

opcja

Sport-dyscypliny wymienione w Załączniku 1

Rekreacyjne

+

+

Ryzykowne

opcja

opcja

Ekstremalne

-

opcja

Sport wyczynowy- tylko dla dyscyplin rekreacyjnych i ryzykownych

opcja

opcja

Praca- zawody wymienione w Załączniku 1

Niższego ryzyka

+

+

Podwyższonego ryzyka

opcja

opcja

Terroryzm

opcja

opcja

Choroba przewlekła

opcja

opcja

 

+ / tak - w zakresie ubezpieczenia 
- / nie - wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 
opcja / możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku (48) 58 550 70 12

 

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

- zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,

- zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,

- dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,

- koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,

- kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,

- inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.