Nurkowanie i kursy nurkowania

DSAT Tec 40

dsat padi Projekt AWARE 2

Oferta kursu PADI DSAT Tec 40 skierowana jest do nurków, którzy są zainteresowani nurkowaniem technicznym i mają do tego motywację, lecz którym brakuje wystarczającego doświadczenia i wyszkolenia, aby uczestniczyć w kursie Tec 45 lub Tec 50. Kurs DSAT Tec Rec 40 jest składnikiem wewnętrznym kursu DSAT Tec Deep Diver (pierwsze cztery sesje teoretyczne, siedem nurkowań treningowych).

Po ukończeniu tego kursu nurek będzie posiadał umiejętności z zakresu:

 • Przełączania gazów pod wodą.
 • Wykonywania przedłużonych nurkowań bezdekompresyjnych z użyciem powietrza, nitroksu o zawartości tlenu do 60% do głębokości 40 m.
 • Procedur, jakich wymaga nurkowanie techniczne.
 • Niezbędnych w tego typu nurkowaniu umiejętności motorycznych.
 • Będzie miał podstawy, na których będzie się opierało dalsze szkolenie jako nurka technicznego, w tym kursu Tec 45 lub Tec 50.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Składają się z:

 • czterech sekcji przeglądu wiedzy
 • czterech sesji umiejętności praktycznych
 • siedmiu nurkowań treningowych

CZAS TRWANIA

5 dni

UPRAWNIENIA

O ukończeniu kursu Tec 40 świadczy certyfikat, który potwierdza umiejętności nurkowań do 40 m. Ukończenie kursu umożliwia również rozpoczęcie szkolenia DSAT Tec 45 lub Tec 50.

WYMAGANIA

WYMAGANIA WSTĘPNE kursu DSAT Tec 40:

Aby zakwalifikować się na ten kurs Tec 40 wymagane jest posiadanie:

 • Certyfikacji PADI AOWD lub równoważnej
 • Certyfikacji PADI Enriched Air Diver lub równoważnej
 • Certyfikacji PADI Deep Diver lub równoważnej
 • Minimalny wiek: 18 lat
 • Minimum 30 nurkowań w tym 10 na nitroksie głębiej niż 18 metrów

tec rec 40 kurs padi

WYMAGANIA SPRZĘTOWE kursu DSAT Tec 40:

Każdy uczestnik kursu Tec 40 musi posiadać lub wypożyczyć następujący sprzęt:

 • Podwójny zestaw butli