Nurkowanie i kursy nurkowania

DSAT Trimix Diver

DSAT Trimix Diver KURS pADI
Oferta kursu PADI DSAT Tec Trimix Diver skierowana jest do nurków, którzy są zainteresowani przekraczaniem tradycyjnych limitów bezdekompresyjnych. Jest to zaawansowany kurs technicznego nurkowania trimixowego. Program kursu, zakres umiejętności i uprawnień jest równoważny programowi dwóch kursów technicznych TDI: ENTRY LEVEL TRIMIX DIVER (Wstępny kurs technicznego nurkowania trimixowego, przy użyciu normoxycznych mieszanin helowych) i ADVANCED TRIMIX DIVER (zaawansowany kurs technicznego nurkowania trimixowego).

Po ukończeniu kursu technicznego Tec Rec Trimix Diver nurek będzie posiadał umiejętność nurkowania na pełnym trimixie z zakresu:

 • przełączania gazów pod wodą
 • wykonywania nurkowań dekompresyjnych z dekompresją na powietrzu oraz nitroxie i tlenie
 • procedur wymaganych w nurkowaniu technicznym oraz umiejętności motorycznych niezbędnych w tego typu nurkowaniu

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

 • 4 sesje teoretyczne,
 • 5 sesji praktycznych (obliczenia, planowanie, konfiguracja sprzętu, itp.),
 • egzamin pisemny (wymagane 80% poprawnych odpowiedzi),
 • 8 nurkowań szkoleniowych z tego 6 dekompresyjnych (5 na trimixie).

CZAS TRWANIA

7 dni

UPRAWNIENIA

O ukończeniu kursu DSAT Tec Rec Trimix Diver świadczy certyfikat, który potwierdza umiejętność nurkowań z użyciem trimixu o dowolnym składzie (także poniżej 21% tlenu) jako gazu dennego oraz trimixu, nitroxu lub tlenu jako gazów dekompresyjnych.
Szkolenie odbywa się na głębokości do 75 metrów. Kurs przygotowuje do nurkowań technicznych nawet na głębokościach 90-120 metrów pod warunkiem zdobycia doświadczenia.

DSAT Trimix Diver KURS pADI NURKOWANIE

WYMAGANIA

WYMAGANIA WSTĘPNE kursu Tec Rec Trimix Diver:

 • Wiek minimum 18 lat
 • Certyfikacja PADI AOWD lub równoważna
 • Certyfikacji PADI Rescue Diver lub równoważna oraz ukończenie kursu CPR i pierwszej pomocy w ostatnich 2 latach
 • Certyfikacja PADI Nitrox Diver lub równoważna
 • Certyfikacja PADI Deep Diver lub równoważna (uprawnienia do nurkowań dekompresyjnych z użyciem powietrza i nitroksu do 100%, dla głębokości ponad 40m). Jeśli jest to stopień z innej organizacji, kursant musi przeczytać podręcznik do kursu PADI Tec Deep Diver, odpowiedzieć na pytania kontrolne i zdać egzamin z obliczeń i planowania nurkowań oraz wykonać dodatkowe nurkowanie sprawdzające znajomość wymaganych umiejętności i procedur.
 • Udokumentowanych minimum 150 nurkowań.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE kursu Tec Rec Trimix Diver:

Każdy uczestnik kursu Tec Rec musi posiadać lub wypożyczyć następujący sprzęt:

 • Twinset z manifoldem separacyjnym