+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Ergo Hestia Ubezpieczenia Nurkowe

ergo hestia nurkowanie aquamatic

Ubezpieczenia nurkowe + podróżne

Zapraszamy do naszego Centrum Nurkowego – Sklepu Nurkowego celem wykupienia ubezpieczenia nurkowego Ergo Hestia. Możesz też wysłać e-maila z akcesem.
Prosimy przygotować następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, adres, telefon, okres ochrony

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenia nurkowe?

1. Zakres ochrony oraz definicje są konsultowane w środowisku płetwonurków i instruktorów.

2. Pośrednicy ubezpieczeniowi posiadają wiedzę zarówno w zakresie ubezpieczeń jak i nurkowania.

3. Pakiet ubezpieczeń posiada modułową budowę ochrony, co pozwala na indywidualne dopasowanie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci, nawet jeśli ciało pozostaje zaginione. Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m.in. choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania. Ubezpieczenie jest konstrukcją modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rehabilitacji. Ochrona daje możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia, np.: świadczenia proporcjonalne, wypłacane w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia: 10.000 zł, 30.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł. Krótkoterminowa ochrona na szkolenia nurkowe.

Ubezpieczenie OC Instruktora i Przewodnika
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodników Nurkowych. Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego. Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m.in. prowadzenie jednostki pływającej, mieszanie gazów oddechowych i napełnianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie. Ochronie podlega: Ubezpieczony, Osoby, za których działania jest odpowiedzialny z mocy prawa, Osoby zastępujące Ubezpieczonego podczas jego nieobecności. Suma ubezpieczenia: 100.000 zł, 200.000 zł, 500.000 zł. Zniżki dla grup instruktorów.

Ubezpieczenie OC Płetwonurka
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania. Ważne ryzyka na które należy zwrócić uwagę to: Odpowiedzialność Cywilna za szkody poniesione przez partnerów w czasie nurkowania (uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć), Uszkodzenia ciała innemu płetwonurkowi w czasie skoku do wody lub uderzenie butlą, Zniszczenie wyposażenia i rzeczy osobistych oraz innego mienia osobom trzecim. Suma ubezpieczenia: 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenie obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta. Świadczenia Zakładu Ubezpieczeń obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami.

 logo ubezpieczenia ergo hestia nurkowanie sklep nurkowy

Roczna wysokość składki na podróże dla płetwonurków:

Ubezpieczenie roczne podróżne dla płetwonurków polecane jest dla osób wyjeżdżających za granicę na częste krótkie podróże. Ochrona ubezpieczeniowa trwa wówczas przez pierwsze 40 dni każdej podróży Ubezpieczonego.

Zakres terytorialny/wariantWariant RozszerzonyWariant Pełny
świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii600,00
Cały Świat1350,00

Zakres ubezpieczenia:

Zakres Ubezpieczenia

Wariant Rozszerzony


do 40m głębokości

Wariant Pełny


do 100m głębokości

Suma ubezpieczenia

i limity odpowiedzialności w złotych

Koszty leczenia i Assistance

200.000

500.000

Medyczny

+

+

Opiekuńczy

+

+

Transport

+

+

Ratownictwo w górach i na morzu

+

+

Pomoc w tłumaczeniu

1.000

1.000

Kontynuacja podróży

2.000

2.000

Zastępstwo kierowcy

4.000

4.000

Pomoc w podróży

Przedłużenie ochrony o 48 godzin

+

+

Opóźnienie środka transportu

500

500

Zabezpieczenie nieruchomości w Polsce

1.000

1.000

Przerwanie podróży

1.000

5.000

Pomoc prawna

10.000

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

20.000

30.000

Śmierć w wyniku NNW

20.000

30.000

100% uszczerbku na zdrowiu

40.000

60.000

Rehabilitacja w Polsce

5.000

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

200.000

1.000.000

Bagaż

2.000

5.000

Opóźnienie dostarczenia bagażu

500

1.000

Pomoc w razie utraty środków płatniczych

+

+

Pomoc w razie utraty dokumentów

+

+

Dosłanie przedmiotów osobistych

+

+

Zakres terytorialny

świat bez USA,
Kanady, Chin i Japonii

świat

Możliwe rozszerzenia – za opłatą dodatkowej składki

Sprzęt sportowy – suma ubezpieczenia 5.000

opcja

opcja

Sport  -dyscypliny wymienione w Załączniku 1

Rekreacyjne

+

+

Ryzykowne

opcja

opcja

Ekstremalne

opcja

Sport wyczynowy – tylko dla dyscyplin rekreacyjnych i ryzykownych

opcja

opcja

Praca – zawody wymienione w Załączniku 1

Niższego ryzyka

+

+

Podwyższonego ryzyka

opcja

opcja

Terroryzm

opcja

opcja

Choroba przewlekła

opcja

opcja

+ / tak – w zakresie ubezpieczenia 
– / nie – wyłączenie z zakresu ubezpieczenia 
opcja / możliwe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku (48) 58 550 70 12

Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12. Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

– zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,

– zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,

– dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,

– koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,

– kontakt z najbliższym krewnym poszkodowanego i informowanie go o jego stanie zdrowia,

– inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl