+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Junior AOWD Padi
Osoby, które nie ukończyły jeszcze 15 lat ale posiadają już podstawowe uprawnienia nurkowe, mogą uczestniczyć w zaawansowanych kursach Junior Adventure Diver PADI, Junior Advanced Open Water Diver PADI, Junior Rescue Diver PADI, (ukończone 12 lat) Junior Specjalizacja…(ukończone 10 lat), Junior Master Scuba Diver PADI (ukończone 12 lat). 

Nurkowie z certyfikacją Junior muszą spełnić wszystkie wymagania kursowe oraz zaliczeniowe (program kursu jest identyczny jak dla dorosłych) za wyjątkiem wieku.

Nadanie stopnia nurkowego uzależnione jest od kompetencji studenta oraz tego, do jakiego stopnia kursant jest w stanie zrozumieć zasady nurkowania. Kursanci muszą wykazać się opanowaniem wiedzy zgodnie ze standardami wybranego kursu. Dla nurków Juniorów każde Nurkowanie z Przygodą (Adventures in diving) nie może przekraczać maksymalnej głębokości 21 metrów.

Junior AOWD Padi basen
Osoba z certyfikatem Junior może nurkować w towarzystwie certyfikowanego pełnoletniego nurka. Pełnoletność określona jest jako ukończenie 18 lat, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Zalecane jest, aby pełnoletni członek rodziny Juniora również uczestniczył w kursie.

Nurkowie ze stopniem Junior mogą uzyskać stopień Adventure Diver PADI , Advanced Open Water Diver PADI, Rescue Diver  PADI lub Junior Specjalizacja…, Junior Master Scuba Diver PADI po ukończeniu 15 roku życia bez żadnych dodatkowych wymagań. Jeżeli od momentu uzyskania certyfikatu do osiągnięcia wieku 15 lat upłynął więcej niż 1 rok, polecane jest ukończenie przez nurka programu Powtórka z nurkowania (Scuba Review).

Cennik Junior AOWD 

 

Nurkuj z nami!

 

TELEFON: +48 880 000 89    

E-MAIL: aquamatic@aquamatic.pl

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl