+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Junior OWD

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 15 lat, po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat Junior Open Water Diver (JOWD) lub Junior Scuba Diver (JSD). Nurkowie z certyfikacją Junior muszą spełnić wszystkie wymagania kursowe oraz zaliczeniowe kursu OWD PADI, za wyjątkiem wieku.

Junior Open Water Diver PADI (Junior Scuba Diver PADI ) muszą mieć ukończone 10 lat przed przystąpieniem do kursu. Nadanie stopnia nurkowego uzależnione jest od kompetencji studenta oraz tego, do jakiego stopnia kursant jest w stanie zrozumieć zasady nurkowania. Kursanci muszą wykazać się opanowaniem wiedzy podczas quizów oraz egzaminu końcowego zgodnie ze standardami kursu Open Water Diver PADI.

Junior OWD Padi

Certyfikat Junior Open Water Diver PADI  pozwala na nurkowanie w towarzystwie certyfikowanego, pełnoletniego nurka. Junior Scuba Diver może nurkować tylko pod nadzorem Divemastera PADI, Asystenta Instruktora PADI lub Instruktora PADI, więc wymóg, aby nurkowanie odbywało się z pełnoletnią osobą, jest w tym przypadku automatycznie spełniany. Pełnoletność określona jest jako ukończenie 18 lat, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Zalecane jest, aby pełnoletni członek rodziny Juniora również uczestniczył w kursie.

Wyjątkiem są osoby w wielu od 10-11 lat. Osoby w tym wieku muszą nurkować pod opieką rodzica, opiekuna, Divemastera lub Instruktora PADI (a nie tylko osoby dorosłej), do chwili ukończenia 12 lat. Maksymalna głębokość nurkowań to 12 m.

Nurkowie ze stopniem Junior Open Water Diver PADI oraz Junior Scuba Diver PADI mogą uzyskać stopień Open Water Diver PADI lub Scuba Diver PADI po ukończeniu 15 roku życia bez żadnych dodatkowych wymagań. Jeżeli od momentu uzyskania certyfikatu do osiągnięcia wieku 15 lat upłynął więcej niż 1 rok, polecane jest ukończenie przez nurka programu Powtórka z nurkowania (Scuba Review).

Cennik Junior OWD 

 

Nurkuj z nami!

TELEFON: +48 880 000 899     
E-MAIL:aquamatic@aquamatic.pl

 

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl