+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Junior Open Water Diver

Kurs nurkowania dla dzieci

Szkolenie Junior Open Water Diver (Junior Scuba Diver – Samodzielny Nurek) jest pierwszym krokiem w edukacji nurkowej. Kierowane jest dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Po ukończeniu szkolenia, kursanci otrzymują certyfikat Junior Open Water Diver (JOWD) lub Junior Scuba Diver (JSD). Nurkowie z certyfikacją Junior muszą spełnić wszystkie wymagania kursowe oraz zaliczeniowe kursu OWD PADI, za wyjątkiem wieku. 

Junior Open Water Diver PADI (Junior Scuba Diver PADI ) muszą mieć ukończone 10 lat przed przystąpieniem do kursu. Nadanie stopnia nurkowego uzależnione jest od kompetencji studenta oraz tego, do jakiego stopnia kursant jest w stanie zrozumieć zasady nurkowania. Kursanci muszą wykazać się opanowaniem wiedzy podczas quizów oraz egzaminu końcowego zgodnie ze standardami kursu Open Water Diver PADI.

Uprawnienia

Certyfikat Junior Open Water Diver PADI  pozwala na nurkowanie w towarzystwie certyfikowanego, pełnoletniego nurka. Junior Scuba Diver może nurkować tylko pod nadzorem Divemastera PADIAsystenta Instruktora PADI lub Instruktora PADI, więc wymóg, aby nurkowanie odbywało się z pełnoletnią osobą, jest w tym przypadku automatycznie spełniany. Pełnoletność określona jest jako ukończenie 18 lat, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej. Zalecane jest, aby pełnoletni członek rodziny Juniora również uczestniczył w kursie.

Wyjątkiem są osoby w wielu od 10-11 lat. Osoby w tym wieku muszą nurkować pod opieką rodzica, opiekuna, Divemastera lub Instruktora PADI (a nie tylko osoby dorosłej), do chwili ukończenia 12 lat. Maksymalna głębokość nurkowań to 12 m.

Nurkowie ze stopniem Junior Open Water Diver PADI oraz Junior Scuba Diver PADI mogą uzyskać stopień Open Water Diver PADI lub Scuba Diver PADI po ukończeniu 15 roku życia bez żadnych dodatkowych wymagań. Jeżeli od momentu uzyskania certyfikatu do osiągnięcia wieku 15 lat upłynął więcej niż 1 rok, polecane jest ukończenie przez nurka programu Powtórka z nurkowania (Scuba Review).

Czas trwania kursu:

Szkolenie JOWD trwa najczęściej od 4 do 6 dni. Szkolenia organizowane są w Polsce oraz w naszej bazie w Chorwacji.

Cena kursu zawiera:

  • Profesjonalna opieka instruktora
  • Materiały edukacyjne
  • Zajęcia na basenie i na wodach otwartych
  • Pełny sprzęt nurkowy na czas kursu

 

Nurkuj z nami!

TELEFON: +48 880 000 899     
E-MAIL:aquamatic@aquamatic.pl

Zapisz się na szkolenie

13 + 1 =

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl