+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Pierwsza Pomoc Medyczna

pierwsza pomoc medyczna padi kursy

Jak pomagać w razie wypadków? Jeśli chcesz się dowiedzieć, to wybierz kurs Emergency First Response CRP. Szkolenie nauczy Cię, jak prawidłowo wykonać reanimację i jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, weź udział w kursie Emergency First Response First Aid, który jest kontynuacją kursu EFR CRP. Umiejętności zdobyte podczas EFR First Aid pozwolą Ci zachować spokój nawet wtedy, gdy personel medyczny będzie niedostępny lub jego przybycie się opóźni.

Oba kursy przeznaczone są zarówno dla tych, którzy nie nurkują, jak i dla nurków, którzy mogą wykorzystać certyfikat w zdobywaniu kolejnych stopni PADI. 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Wszystkie zajęcia dla obu kursów prowadzone są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków (nie tylko nurkowych). W szybkim przyswojeniu wiedzy kursantowi pomagają podręcznik, film, ćwiczenia z instruktorem oraz symulacje zdarzeń przeprowadzonych w grupie kursantów.

Pomoc w nagłych wypadkach, wstępna pomoc (reanimacja) obejmuje większość sytuacji zagrażających życiu.
Kurs skupia się na podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:
A = Assess Scene, Alert EMS, Airway Open (ocena sytuacji, zawiadomienie pogotowia, udrożnienie dróg oddechowych),
B = Breathing Check, Rescue Breathing (sprawdzenie oddechu, zastosowanie sztucznego oddychania (oddech ratowniczy)),
C = Circulation Check, Chest Compressions (sprawdzenie krążenia, pośredni masaż serca),
D = Defibrillation (defibrylacja),
S = Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management (postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego)

Pomoc w nagłych wypadkach, pomoc dalsza (pierwsza pomoc przedmedyczna) obejmuje dalsze szacowanie obrażeń pacjenta oraz pierwszą pomoc przedmedyczną. Oznacza to umiejętność oceny obrażeń poszkodowanego, które to informacje pomogą personelowi medycznemu, a także umiejętność postępowania w przypadku poszczególnych obrażeń przed przybyciem wyszkolonego personelu medycznego.

Oba kursy zakładają utrzymywanie umiejętności poprzez powtórki. Utrzymywanie wiedzy jest uzyskiwane poprzez uproszczenie materiału i samodzielną naukę. Nauka w niestresującym środowisku jest jednym z kluczowych elementów filozofii kursu.
Kursy ratownictwa medycznego powinny być prowadzone w relaksującej atmosferze i skupiać się na pozytywnych efektach pracy kursantów.

pierwsza pomoc medyczna padi

CZAS TRWANIA

Każdy z kursów (EFR CRP, EFR First Aid) trwa 8h.

UPRAWNIENIA

O ukończeniu każdego z kursów świadczy certyfikat. Certyfikat EFR CRP potwierdza umiejętności właściwej oceny sytuacji zagrożenia i udzielania stosownej do nich pierwszej pomocy. Ukończenie jednego z kursów umożliwia również zakończenie szkolenia PADI Rescue Diver i rozpoczęcie szkolenia PADI Divemaster.

Po zakończeniu obu kursów kursant będzie wiedział jak:

 • Ocenić sytuację
 • Właściwie zastosować wyposażenie ochronne
 • Wykonać sprawdzenie stanu świadomości poszkodowanego
 • W odpowiednim momencie wezwać wykwalifikowany personel medyczny
 • Rozpoznać brak reakcji poszkodowanego lub inne sytuacje wyjątkowe i określić, kiedy reanimacja jest potrzebna
 • Ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Udrożnić drogi oddechowe używając techniki odgięcie głowy – uniesienie żuchwy (head tilt – chin lift) lub wysunięcia żuchwy (chin lift)
 • Przeprowadzić sztuczne oddychanie (jeden ratownik) metodą usta–usta lub usta–maska
 • Przeprowadzić reanimację dorosłego (jeden ratownik)
 • Wyjaśnić wagę oraz znaczenie czasowe defibrylacji podczas reanimacji oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przedstawić dwa sposoby, jak może być ona zrealizowana (personel medyczny, automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED))
 • Postępować w przypadku poważnych krwotoków zewnętrznych
 • Postępować w przypadku wstrząsu
 • Ustabilizować stan poszkodowanego podejrzanego o uszkodzenie rdzenia kręgowego oraz postępować w takim przypadku
 • Wykonać stabilizację kręgosłupa w osi u podejrzanego o uraz kręgosłupa, kiedy przybycie wykwalifikowanego personelu medycznego się opóźnia
 • Wykonać początkowe i dalsze oszacowanie stanu poszkodowanego podczas gdy opóźnia się przybycie pomocy lekarskiej
 • Wykonać wszystkie umiejętności w stopniu minimalizującym ryzyko ratownika, poszkodowanego i przypadkowego świadka zdarzenia

WYMAGANIA

EFR CRP: brak minimalnej granicy wieku, nie są wymagane żadne certyfikaty
EFR First Aid: brak minimalnej granicy wieku, ukończony kurs EFR CRP lub inny równoważny

UWAGI

Oba kursy są znakomitym uzupełnieniem kursu PADI Rescue Diver i Divemaster

Cennik szkoleń 

 

Nurkuj z nami!

TELEFON: +48 880 000 899     
E-MAIL: aquamatic@aquamatic.pl

   

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl