KURS PADI
Underwater Videographer

KURS PADI
Underwater Videographer

Podwodny videofilmowiec.

Kurs specjalizacji PADI Underwater Videographer  skupia się na rozwijaniu umiejętności związanych z tworzeniem filmów podwodnych. Rozwój umiejętności pozwala nurkom cieszyć się wideofilmowaniem pod wodą, tworzyć swoje produkcje i dokumentować ich przygody nurkowe w fascynujący sposób.

Program specjalizacji nurkowej PADI Underwater Videographer ma na celu nauczenie nurka jak efektywnie nagrywać i tworzyć profesjonalne filmy podwodne. Szkolenie skupia się na technikach filmowania i edycji, aby uczestnicy mogli uchwycić piękno świata podwodnego i udokumentować swoje przygody nurkowe.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy szkolenia PADI Underwater Videographer poznają specyfikę sprzętu video, konfigurację oraz konserwację. Poznają zasady kompozycji filmowej, oraz montażu filmu. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą na tworzenie lepszych dokumentów video.

Wymagania wstępne:

  • Posiadanie certyfikatu PADI (lub równoważnego) Advanced Open Water Diver.
  • Często zalecane jest także ukończenie kursu PADI Underwater Naturalist, aby lepiej zrozumieć środowisko podwodne.

Program PADI Underwater Videographer:

Program szkolenia PADI Underwater Videographer objemuje tematy:

  • Podstawy wideofilmowania pod wodą – światło, perspektywa, kolory.
  • Budowa i obsługa sprzętu filmowego – konserwacja, konfiguracja.
  • Zasady kompozycji filmowej.
  • Podstawy montażu wideofilmu.
  • Ochrona środowiska podwodnego.

Uprawnienia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat specjalizacji nurkowej PADI Underwater Videographer, który podnosi ich kwalifikacje jako nurka i otwiera nowe możliwości związane z tworzeniem i udostępnianiem filmów podwodnych. Program ten może być również pierwszym krokiem dla osób chcących rozwijać się w branży filmowej pod wodą lub prowadzić profesjonalne wyprawy nurkowe z filmowaniem.

Czas trwania:

Kurs PADI Fotografia podwodna trwa 1 dzień.

Zapisz się na
kurs PADI Underwater videographer

Rozwijaj swoje umiejętności filmowania pod wodą z certyfikatem PADI Underwater Videographer!

Scroll to Top