PADI Underwater Naturalist

KURS PADI
UNDERWATER NATURALIST

KURS PADI
Underwater Naturalist

Zostań ekspertem podwodnej fauny i flory z Padi Underwater Naturalist.

Program specjalizacji PADI Underwater Naturalist jest stworzony dla nurków, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat oceanów i ekosystemów wodnych. Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości nurka na temat różnorodności życia podwodnego oraz wpływu człowieka na środowisko wodne.

Po ukończeniu programu PADI Underwater Naturalist, nurkowie będą bardziej świadomi i odpowiedzialni podczas swoich nurkowań, co przyczyni się do ochrony i zachowania środowiska wodnego dla przyszłych pokoleń.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 10 lat.
  • Certyfikat PADI Open Water Diver lub równoważnego od innej organizacji.

Czego się nauczysz?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się o różnych formach życia podwodnego, takich jak ryby, rośliny czy skorupiaki. Uczą się rozpoznawać gatunki oraz zrozumieć ich role w ekosystemie. Ponadto zdobywają wiedzę na temat ochrony środowiska wodnego i metod minimalizowania wpływu nurkowania na przyrodę.

Program PADI Underwater Naturalist:

Program szkoleniowy PADI Underwater Naturalist poświęcony jest poznaniu środowiska podwodnego oraz zrozumieniu związków między gatunkami morskiej fauny i flory.

  • Ekosystemy morskie 
  • Fauna i flora morska
  • Interakcje międzygatunkowe
  • Techniki obserwacji
  • Ochrona środowiska podwodnego.

Czas trwania:

Kurs PADI Deep Diver trwa 1-2 dni. 

Uprawnienia:

Uczestnik szkolenia PADI Underwater Naturalist uzyskuje umiejętności i wiedzę związane z obserwacją i identyfikacją różnych gatunków flory i fauny morskiej, a także zrozumienie ekosystemów podwodnych. Uczestnicy zdobywają również umiejętności orientacji pod wodą oraz naukę ochrony środowiska morskiego. Po ukończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje certyfikat PADI Underwater Naturalist potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zapisz się na kurs
PADI underwater naturalist

Poznaj fascynującą podwodną przyrodę. Naucz się rozpoznawać gatunki i chronić środowisko wodne.

Scroll to Top