+48 880 000 899 aquamatic@aquamatic.pl

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych

Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych stanowi podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Zaawansowana pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych

Kurs wypadków nurkowych jest programem szkoleniowym dla tych, którzy w ciągu minionych 12 miesięcy odbyli i zaliczyli kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej DAN w wypadkach nurkowych. Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN w umiejętności korzystania z zastawki dodatniego ciśnienia (np. MTV100) i/lub worka samorozprężalnego (BVM), stosownie do lokalnie obowiązujących przepisów i uregulowań.

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach wodnych

Kurs pierwszej pomocy tlenowej w wypadkach na wodzie stanowi szkolenie umiejętności rozpoznawania możliwych urazów związanych z pobytem w/na wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez rośliny i zwierzęta morskie

Kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.

Kurs używania defibrylatorów automatycznych w wypadkach nurkowych

Kurs DAN obsługi automatycznego defibrylatora (AED) stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nienurkujących) i uczy lepszego rozpoznawania objawów ostrzegających (zwiastunów) przed nagłym zatrzymaniem krążenia oraz zastosowania pierwszej pomocy na poziomie podstawowych zabiegów reanimacyjnych z zastosowaniem defibrylatora automatycznego do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej.

Kurs DAN prowadzenia nurkowych akcji ratowniczych
Kurs DAN pierwszej pomocy w nurkowaniu

Zbiorczy Pakiet Szkoleń DAN Europe

DAN oferuje liczne szkoleniowe programy pierwszej pomocy kierowane do nurków. Ponieważ kursy te są od siebie niezależne bywa, że treści i ćwiczenia w nich prezentowane pokrywają się. Kurs Ratownika Pierwszej Pomocy Medycznej w wypadkach nurkowych i kurs Pierwszej Pomocy w nurkowaniu stanowią przykład kursów zbiorczych. Dają one Instruktorom DAN wybór w przedstawianiu wiedzy i umiejętności w programie szkoleniowym DAN, a zarazem oszczędzają czas bez szkody dla umiejętności.

Podczas gdy Kurs Szkolenia Ratownika Pierwszej Pomocy w wypadkach nurkowych obejmuje swym zakresem kursy: pomocy tlenowej, obsługi automatycznego defibrylatora oraz kurs pierwszej pomocy w stanach zagrożenia spowodowanych przez zwierzęta i rośliny morskie, to kurs DAN Pierwszej Pomocy w Nurkowaniu obejmuje programem również wiedzę z zakresu Zaawansowanego Ratownika Tlenowego.

Kurs DAN kwalifikacji instruktorskich

Czynni Instruktorzy DAN z ważnymi świadectwami resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) mogą uczestniczyć w kursie kwalifikacji instruktorskich DAN (ICQ) na jedno lub więcej z przedstawionych uprawnień. Po IQC uzyskają oni uprawnienia do prowadzenia swoich własnych kursów DAN ze studentami.

Informacje ze strony: http://www.daneurope.org/pol/polska.htm

Zawsze dostępni!Nasz sklep jest otwarty
po-pt 09.00-17.00

Możesz u nas napełnić butlę, wypożyczyć
lub kupić sprzęt!Odwiedź nasze strony


Sklep nurkowy - sprzęt i akcesoria


Nurkowanie w Chorwacji
- nasza baza nurkowa


Chorwacja - wyspa Pag
- apartamenty przy bazie nurkowej!

Kontakt / Adres


Centrum nurkowe Wrocław Aquamatic.PL
ul. Środkowa 5B
53-662, Wrocław
tel1: +48 71 344 68 99
tel2.: +48 880 000 899


e-mail: aquamatic@aquamatic.pl