PADI Emergency Oxygen Provider

KURS PADI
Emergency Oxygen Provider

KURS PADI Emergency Oxygen Providerr

Ratownik tlenowy.

Kurs PADI Emergency Oxygen Provider (Ratownik tlenowy) to program szkoleniowy PADI, który uczestnikom przekazuje umiejętności udzielania pierwszej pomocy przy użyciu tlenu w przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem azotu (narkozy azotowej) lub zatruć gazami toksycznymi podczas nurkowań.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy kursu PADI Emergency Oxygen Provider zdobędą wiedzę na temat wpływu tlenu na organizm, poznają objawy zatrucia tlenkiem azotu oraz innych gazów toksycznych podczas nurkowania. Nauczą się zasad udzielania tlenoterapii – jako pierwszej pomocy. 

Wymagania wstępne:

  • Brak specjalnych wymagań wstępnych. Kurs jest otwarty dla osób niebędących nurkami.

Program PADI Emergency Oxygen Provider:

Celem szkolenia PADI Emergency Oxygen Provider jest nauczenie uczestników kursu, jak prawidłowo udzielać natychmiastowej pomocy nurkom z niedotlenieniem. 

  • Tlen awaryjny – teoria, zastosowanie, korzyści, bezpieczeństwo.
  • Wskazania do podania tlenu awaryjnego ( zatrucie gazami, utrata świadomości, duszenie się, problemy z oddychaniem).
  • Techniki podawania tlenu (stosowanie masek reanimacyjnych, NURD, inne urządzenia).
  • Wybór i przygotowanie specjalistycznego sprzętu.
  • Procedury awaryjne – komunikacja ze służbami ratunkowymi, skuteczne udzielanie pomocy.
  • Ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania:

Kurs PADI Emergency Oxygen Provider zazwyczaj trwa 4-5 godzin. Może być prowadzony jako samodzielne szkolenie lub być częścią większego programu szkoleniowego PADI (Kursy rekreacyjne, kursy techniczne).

Uprawnienia:

Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnicy otrzymują certyfikat PADI Emergency Oxygen Provider.

Certyfikat PADI Emergency Oxygen Provider pozwala posiadaczowi na udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu tlenu w przypadku zatrucia gazami toksycznymi podczas nurkowań

Zapisz się na kurs
Emergency Oxygen Provider

Zdobądź certyfikat PADI Emergency Oxygen Provider i dołącz się do elitarnego grona osób, które potrafią udzielać skutecznej pomocy w sytuacjach nagłych.

Scroll to Top