PADI Full Face Mask Diver

KURS PADI
Full Face Mask Diver

KURS PADI
Full face mask diver

Odkryj nowy wymiar nurkowania z maską pełnotwarzową.

Specjalizacja PADI Full Face Mask Diver kierowany jest do nurków, którzy chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie związane z nurkowaniem w masce pełnotwarzowej. 

Nurkowanie w masce pełnotwarzowej pozwala oddychać przez nos i usta – pozwala nurkować w ekstremalnie zimnych wodach. Często wyposażona jest w sprzęt komunikacyjny, co może być przydatne w nurkowaniu specjalistycznym. 

 

 

Czego się nauczysz?


Celem szkolenia jest zapewnienie nurkom wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego i komfortowego nurkowania z pełną maską. Uczestnicy nauczą się obsługiwać oraz utrzymywać pełną maskę w dobrej kondycji, a także jak reagować w przypadku awarii lub sytuacji kryzysowych pod wodą.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 15 lat (od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
  • Certyfikat PADI AOWD lub stopnia równorzędnego.
  • Opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Program PADI FFMD:

Szkolenie obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę, dzięki czemu uczestnicy będą mogli bezpiecznie i skutecznie korzystać z pełnych masek podczas nurkowania. Podczas szkolenia PADI Full Face Mask Diver uczestnicy będą mieli okazję praktycznie wypróbować różne modele pełnych masek, nauczyć się prawidłowego przymocowania oraz regulacji maski, a także technik komunikacji pod wodą z użyciem pełnej maski.

Uprawnienia:

Po ukończeniu szkolenia nurkowie otrzymają certyfikat PADI Full Face Mask Diver, potwierdzający ich umiejętności i wiedzę z zakresu nurkowania z pełną maską. Otrzymanie tego certyfikatu pozwoli im na samodzielne korzystanie z pełnych masek podczas nurkowań, jak również na kontynuowanie zaawansowanych kursów nurkowych.

PADI Full Face Mask Diver - Aquamatic

Zapisz się na kurs
PADI Full Face Mask Diver

Gotowy na nowe wyzwania? Nurkowanie z maską pełnotwarzową to doskonały sposób na poszerzenie swoich umiejętności

Scroll to Top