PADI Gas Blender Nitrox

KURS PADI
gas blender

KURS PADI gas blender

Mieszanie gazów

Szkolenie PADI Gas Blender (Mieszanie Gazu) to kurs przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności mieszania gazów oddechowych, takich jak nitroks, używanych w nurkowaniu z użyciem mieszalników. Mieszanie gazu nitroksowego umożliwia dostosowanie mieszanki do konkretnych głębokości nurkowania, co może zwiększyć bezpieczeństwo nurka. 

Szkolenie Gas Blender PADI uczy technik sporządzania mieszanin gazowych Nitrox, Trimix. Szkolenie to kierowane jest instruktorów, pracowników centrów nurkowych, a także nurków, którzy chcą poznać techniki mieszania gazów.

Czego się nauczysz?

Podczas szkolenia poznasz teorię zawiązaną z nabijaniem gazów, zagrożenia podczas pracy z czystym tlenem, sposoby mieszania gazów – ich zalety i wady. Nauczysz się wykonywania mieszanin gazowych z wykorzystaniem tlenu z dokładnością do 1%.  Zdobędziesz umiejętność korzystania z tabel napełniania butli, przygotowywania butli oraz automatu do pracy z mieszaninami o dużej zawartości tlenu. 

Wymagania wstępne:

  • Minimalny wiek 18 lat
  • Certyfikat PADI Enriched Air Diver lub równoważny innej organizacji.
  • Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe.

Program PADI Sidemount Diver:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące mieszania gazów oraz nabijanie gazów.

  1. Otrzymywanie mieszanin tlenowo – helowo – azotowych z dokładnością do 1% oraz właściwa dokumentacja procesu mieszania
  2. Poznanie zalet oraz wad różnych metod mieszania
  3. Zapoznanie z zagrożeniami właściwymi operowaniu czystym tlenem i ich eliminacją
  4. Zapoznanie ze sposobami czyszczenia do tlenu wyposażenia: butli, automatów, systemów mieszania parcjalnego, itp.
  5. Poznanie wymagań stawianym urządzeniom oxygen service
  6.  

Czas trwania:

Kurs PADI Gas Blender trwa 10 godzin.

Uprawnienia:

O ukończeniu kursu świadczy certyfikat PADI Gas Blender, który potwierdza umiejętności  mieszania gazów oddechowych w celu użycia podczas nurkowań zgodnie z wytycznymi PADI.

Zapisz się na kurs
PADI Gas blender

 Zwiększ swój czas nurkowania, zminimalizuj ryzyko dekompresji i ciesz się bardziej satysfakcjonującymi podwodnymi przygodami.

Scroll to Top