PADI Fish Identification

KURS PADI
Fish Identification

KURS PADI
Fish Identification

Rozwiń swoją wiedzę na temat ryb i naucz się je identyfikować.

Specjalizacja nurkowa PADI Fish Identification kierowany jest do nurków, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodności podwodnego świata oraz nauczyć się identyfikować różne gatunki ryb.

Program szkolenia PADI Fish Identification jest skierowany do wszystkich nurków, bez względu na ich poziom zaawansowania. Jest to doskonała okazja dla każdego zainteresowanego nurkowania, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz lepiej poznać fascynujący świat podwodny.

Czego się nauczysz?

Celem szkolenia PADI Fish Identifcation jest nauczenie uczestników rozpoznawania różnych gatunków ryb, jak również ich cech charakterystycznych, zachowań i środowiska życia. Dzięki zdobytym umiejętnościom nurkowie będą w stanie lepiej zrozumieć ekosystemy morskie oraz przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego poprzez poznanie i docenianie bogactwa fauny morskiej. Podczas szkolenia uczestnicy będą zapoznani z technikami identyfikacji ryb, nauką rozpoznawania różnych rodzajów płetw, umaszczenia czy kształtu ciała. Będą mieli także okazję zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez nurkowanie w różnych miejscach o zróżnicowanej faunie morskiej.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 10 lat
  • Certyfikat PADI OWD (Junior PADI OWD)

Uprawnienia:

Ukończenie specjalizacji PADI Fish Identification poszerza wiedzę na temat różnych gatunków ryb, poprawia umięjętność nurkowania – lepsza orientacja i szybsze odnajdywanie gatunków, większa świadomość ekologiczna środowiska morskiego. Zdobycie wiedzy i nowych umiejętności potwierdzone jest certyfikatem PADI.

Program PADI Fish Identification:

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się rozpoznawać różne typy ryb, co ułatwia identyfikację gatunków. Podczas zajęć poruszana jest tematyka:

  • Jak identyfikować cechy ryb lokalnych gatunków.
  • Podstawy identyfikacji i techniki badawcze.
  • Project AWARE – pomoc w ochronie życia podwodnego.

Czas trwania:

Kurs PADI Fish Identification trwa zazwyczaj 1-2 dni, jednak ustalane jest to bezpośrednio z instrktorem.

Kurs Fish Identification PADI - Wrocław

Zapisz się na kurs
padi Fish identification

Zdobądź umiejętność identyfikacji ryb! 

Scroll to Top