PADI Deep Diver

KURS PADI
Deep Diver

KURS PADI
Deep Diver

Bezpieczne i skuteczne nurkowanie na większych głębokościach.

Kurs PADI Deep Diver umożliwia nurkom poszerzenie swoich umiejętności i doświadczeń, zwłaszcza w kontekście nurkowań głębokich.

Uczestnicząc w kursie Nurkowanie Głębokie (Deep Diver PADI), pogłębiasz swoją teoretyczną wiedzę na temat nurkowania głębokiego, rozwijasz swoje umiejętności nurkowe. Po szkoleniu będziesz mógł samodzielnie organizować nurkowania nawet na 40 metrów!

Czego się nauczysz?

Kurs PADI Deep Diver pozwala nurkom rozszerzyć swoje możliwości nurkowe, umożliwiając im bezpieczne i skuteczne nurkowanie na większych głębokościach. Poznasz zasady nurkowania głębokiego, związane z tym ryzyko i bezpieczne praktyki podczas nurkowań na większych głębokościach. Nauczysz się planować i przeprowadzać nurkowania na większych głębokościach, uwzględniając zarządzanie rezerwami powietrza, czasami dekompresji i inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo. Poznasz sprzęt związany z nurkowaniem głębokim, w tym odpowiedni dobór konfiguracji sprzętu i użycie narzędzi pomocnych podczas tego typu nurkowań.

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 15 lat (od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
 • Certyfikat PADI AOWD lub stopnia równorzędnego.
 • Opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia.

Program PADI Deep Diver:

Program szkolenia PADI Deep Diver obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 

 • Nurkowanie głębokie, czyli dlaczego i jak nurkować głęboko?
 • Definicja “nurkowanie głębokie” oraz limity głębokości
 • Sprzęt, jakiego wymaga nurkowanie głębokie
 • Nurkowanie głębokie – stosowane techniki
 • Narkoza azotowa – powtórka
 • Choroba dekompresyjna – powtórka
 • Latanie samolotem po nurkowaniu, podróż w góry oraz nurkowanie wysokościowe
 • Jak zaplanować nurkowanie rekreacyjne, czyli RDP – powtórka.
 • Zaplanowanie i wykonanie 4 nurkowań na głębokościach od 18 do 40m.

Kursant otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.  Zajęcia teoretyczne (wykłady) poparte są instruktażowymi filmami nurkowymi. Każde nurkowanie odbywa się z wykorzystaniem sprzętu renomowanych firm.

Czas trwania:

Kurs PADI Deep Diver trwa 1-2 dni. 

Uprawnienia:

Po pozytywnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat Nurek Głębokościowy PADI (Deep Diver PADI).

Certyfikat pozwoli Ci na planowanie, organizowanie i nurkowanie bezdekompresyjne na głębokościach od 18 do 40 metrów. Możesz wykorzystać certyfikat do punktacji na Master Scuba Diver’a, jeżeli jesteś nurkiem AOWD PADI oraz Nurkiem Ratownikiem PADI (Rescue Diver PADI) z czterema specjalizacjami (poza specjalizacją Nurkowanie Głębokie PADI (Deep Diver PADI)) lub jesteś Divemasterem PADI z czterema specjalizacjami PADI (poza specjalizacją Nurkowanie Głębokie PADI (Deep Diver PADI).

Zapisz się na kurs
PADI Deep Diver

Odkryj tajemnice głębin z PADI Deep Diver – nurkuj głębiej, odkrywaj więcej!

Scroll to Top