PADI EFR

Kurs EFR

Emergency First Response PADI

Kurs Emergency First Response® Primary Care (CPR) i Secondary Care (Pierwsza pomoc)

Dowiedz się, jak wykonać RKO, udzielać pierwszej pomocy, oceniać urazy i choroby, bandażować i unieruchamiać złamania.

Przygotuj się na każdą ewentualność i zdobądź certyfikat EFR – Emergency First Response! Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, jest uznany na całym  świecie i oparty na standardach Międzynarodowej Rady Resuscytacji (ILCOR). Szkolenie obejmuje moduł Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Secondary Care (opieka dodatkowa).

Celem szkolenia EFR jest przygotowanie uczestników do skutecznego działania w przypadku wypadków, nagłych zachorowań czy innych sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji medycznej. 

Emergency First Response jest międzynarodową organizacją szkolącą w zakresie pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach nagłych (CPR, AED). To jedna z największych i najbardziej uznanych organizacji na świecie w dziedzinie pierwszej pomocy. 

Czego nauczysz się podczas kursu:

Celem szkolenia EFR jest przygotowanie uczestników do skutecznego działania w przypadku wypadków, nagłych zachorowań, sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.

  • podstawowe techniki udzielania pierwszej (sprawdzanie stanu świadomości poszkodowanego, sprawdzanie oddechu, kontrola krążenia, oraz stosowanie kompresji klatki piersiowej (CPR – Cardio-Pulmonary Resuscitation),
  • obsługa automatycznego defibrylatora AED,
  • pomoc przedmedyczna w różnych sytuacjach (opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, postępowanie w przypadku zatruć czy urazów termicznych),
  • technik opieki nad rannym,
  • zarządzaniu stresem w sytuacjach kryzysowych,

Wymagania:

Uczestnictwo w kursie EFR nie wymaga posiadania żadnych certyfikatów nurkowych, natomiast posiadanie certyfikatu EFR jest wymagane do uczestniczenia w kursie Rescue Diver PADI.

Kurs EFR PADI - Emergency First Response

Emergency First Response

Emergency First Response Primary Care (CPR) to kurs, który daje uczestnikom umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia. Skupia się przede wszystkim na podstawowej opiece zdrowotnej poprzez doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych. Dzięki różnorodnym scenariuszom oraz praktycznemu podejściu, kurs ten zapewnia, że uczestnicy będą pewni swoich zdolności do udzielenia pomocy w przypadku nagłych wypadków. To nieocenione doświadczenie, które może uratować życie w krytycznych sytuacjach.

Secondary Care (opieka dodatkowa) to obszar medycyny, który skupia się na leczeniu urazów lub chorób, które nie są natychmiastowym zagrożeniem dla życia pacjenta. W ramach tej formy opieki, uczestnicy koncentrują się na ocenie stanu pacjenta oraz udzielaniu pierwszej pomocy w sposób skuteczny i profesjonalny. Podczas szkolenia z opieki dodatkowej, uczestnicy rozwijają swoją wiedzę na temat różnych rodzajów urazów i chorób oraz sposobów postępowania w sytuacjach nagłych. Oprócz teorii, ważnym elementem szkolenia jest również praktyka scenariuszowa, która pozwala na realistyczne odwzorowanie sytuacji medycznych i doskonalenie umiejętności interwencji.

Zapisz się na
kurs EFR

Dołącz do kursu EFR PADI już dziś i zdobądź kluczowe umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które mogą uratować życie!

Scroll to Top