PADI Enriched Air Diver

KURS PADI
Enriched Air Diver

KURS PADI
Enriched Air Diver

Nurkowanie nitroksowe - specjalizacja nurkowa.

Kurs PADI Nurkowanie Nitroksowe (Enriched Air Diver PADI/Nitrox Diver PADI) jest kursem specjalistycznym, którego celem jest zaznajomienie nurków z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią charakteryzującą bezdekompresyjne nurkowanie na wzbogaconym powietrzu (nitroksie), zawierającym od 22% do 40% tlenu.

Nacisk na tym kursie położono na nurkowanie na mieszankach EANx32 i EANx36. Szkolenie podkreśla rolę właściwych procedur, zapewniających bezpieczeństwo oraz realistycznie przedstawia, jakie zalety i wady ma nurkowanie na wzbogaconym powietrzu.

Czego się nauczysz?

Podczas kursu PADI Enriched Air Diver poznasz zasady i procedury stosowane w nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu. Zapoznasz się z możliwościami, wadami oraz ryzykiem tego typu nurkowań. Poznasz teorię bezdekompresyjnego nurkowania na nitroksie czyli powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.

 

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 15 lat (od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
 • Posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub równoważnego
 • Opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Program PADI Enriched Air Diver:

Program szkolenia PADI Enriched Air Diver obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. 

 • Zasady planowania nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza zawierającego 22% do 40% tlenu, pozostając w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu
 • Omówienie sprzętu stosowanego do nurkowania na wzbogaconym powietrzu oraz jego konserwacja.
 • Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z wykorzystywaniem tlenu w nurkowaniu.
 • Metody wytwarzania mieszanki nitroksowej oraz zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance.
 • Zaplanowanie i wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.  Zajęcia teoretyczne poparte są filmami instruktażowymi. Każde nurkowanie odbywa się z wykorzystaniem sprawdzonego i przygotowanego sprzętu.

Po ukończeniu dwóch pierwszych segmentów kursu możliwa jest certyfikacja na poziomie DISCOVER Enriched Air NITROX PADI.

Czas trwania:

Kurs PADI Enriched Air Diver trwa 1-2 dni. 

Uprawnienia:

 • Pozwala na nurkowanie na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
 • Nabywanie lub wynajmowanie butli, automatów i innego sprzętu do wzbogaconego powietrza do zawartości 40% tlenu
 • Ubiegania się o stopień PADI Master Scuba Diver, jeśli już masz stopień: PADI AOWD, PADI Rescue Diver i cztery inne specjalizacje PADI lub PADI Divemaster lub wyższy i cztery inne specjalizacje PADI
 • Ukończenie tego kursu umożliwia rozpoczęcie szkolenia DSAT Tec Deep Diver

Zapisz się na kurs
PADI Enriched Air Diver

Zwiększ swój czas nurkowania, zminimalizuj dekompresję! Dołącz do naszego kursu PADI Enriched Air Diver i naucz się korzystać z wzbogaconego powietrza.

Scroll to Top