PADI Altitude Diver

KURS PADI
ALTITUDE DIVER

KURS PADI
altitude diver

Odkrywaj tajemnice górskich rzek i jezior.

Wyobraź sobie zanurzenie w krystalicznych wodach górskiego jeziora. Program szkolenia PADI Altitude Diver dedykowany jest nurkom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności nurkowe i poszerzyć swoją wiedzę o nurkowaniu w obszarach wysokogórskich. Kierowany jest do pasjonatów, którzy pragną zdobyć nowe doświadczenie i poznać różnice oraz wyzwania związane z nurkowanie na dużych wysokościach.

Nurkowanie na wysokościach wyższych niż 300 metrów n.p.m. to nurkowanie na wysokości. Celem kursu PADI Altitude Diver jest zapoznanie uczestnika z niezbędnymi procedurami i wiedzą, która pozwoli bezpiecznie nurkować na wysokościach co najmniej 300 metrów nad poziomem morza. To doskonały sposób na nowe doświadczenie i przełamanie rutyny.

Czego się nauczysz?

Podczas szkolenia PADI Altitude uczestnicy poznają specjalistyczne techniki i procedury nurkowania w warunkach wysokogórskich. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności, by bezpiecznie eksplorować tego typu obszary. Podczas zajęć praktycznych zdobędą praktyczne doświadczenie w nurkowaniu w górskich jeziorach i rzekach.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 10 lat
  • Certyfikat PADI OWD lub stopnia równorzędnego.

Program PADI Altitude Diver

Program szkolenia PADI Altitude Diver obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Tematyka szkolenia obejmuje:

  • Planowanie nurkowanie na wysokości, organizacja, procedury
  • Dostosowanie planu nurkowania do zmniejszonego ciśnienia powierzchniowego na wysokości,
  • Dostosowanie komputera nurkowania na wysokości oraz obliczanie profili nurkowych na wysokości za pomocą tabel RDP lub eRDPML,
  • Sytuacje awaryjne – unikanie problemów oraz rozwiązywanie ich jeśli wystąpią na wysokościach,

Uprawnienia:

Ukończenie kursu PADI Altitude Diver jest potwierdzone certyfikatem, co upoważnia do nurkowania w górskich jeziorach oraz innych miejscach na wysokościach – wyższych niż 300 metrów n.p.m. Pierwsze nurkowanie w ramach specjalizacji Altitude Diver może być zaliczone jako Adventure Diver w kierunku certyfikacji AOWD.

Kurs PADI Altitude Diver - Aquamatic

Zapisz się na kurs
PADI Altitude Diver

Nurkuj wyżej! Odkryj tajemnice górskich jezior. Dołącz do kursu PADI Altitude Diver.

Scroll to Top