PADI Multilevel Diver

KURS PADI
MULTILEVEL DIVER

KURS PADI
Multilevel Diver

Nurkowanie wielopoziomowe.

Specjalizacja PADI Multilevel Diver czyli nurkowanie wielopoziomowe to technika nurkowania, która pozwala wydłużyć czas spędzony pod wodą poprzez uwzględnienie wolniejszego wchłaniania azotu podczas wchodzenia na płytszą głębokość. Celem szkolenia jest nauczenie uczestników, jak wydłużyć czas spędzony pod wodą, zrozumieć, czym jest nurkowanie wielopoziomowe i jak je obliczać. 

W przeszłości profile nurkowe obliczane były od powierzchni do maksymalnej głębokości, a następnie z powrotem do powierzchni. Obecnie komputery nurkowe stale analizują głębokość, dając więcej czasu na dnie dla nurka. Co pozwala na wydłużenie czasu nurkowania. W nurkowaniu wielopoziomowym nurek zaczyna od największej głębokości, by potem stopniowa wznosić się na płytszą wodę. Program szkolenia PADI Multilevel Diver jest doskonałym sposobem na doskonalenie umiejętności nurkowych i poznawanie nowych aspektów nurkowania dla osób, które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tej dziedzinie.

Czego się nauczysz?

Celem szkolenia PADI Multilevel Diver jest nauczenie nurka planowania i przeprowadzania nurkowań wielopoziomowych, czyli takich, które obejmują różne głębokości i umożliwiają maksymalne wykorzystanie czasu spędzonego pod wodą. Podczas kursu uczestnicy uczą się korzystać z komputera nurkowego i tablic do planowania nurkowań wielopoziomowych, rozpoznawać zagrożenia związane z takimi nurkowaniami oraz stosować odpowiednie techniki redukcji azotu. Szkolenie składa się z teoretycznej części, praktycznych ćwiczeń w basenie oraz dwóch nurkowań w otwartych wodach, podczas których uczestnicy mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 12 lat 
  • Certyfikat PADI OWD lub stopień równorzędny innej organizacji.

Uprawnienia:

Uczestnik, który ukończy specjalizację PADI Multilevel Diver, zdobywa wiedzę, umiejętności i uprawnienia do planowania i wykonywania nurkowania wielopoziomego – co potwierdza certyfikat PADI Multilevel Diver.

Program PADI Multilevel Diver:

Program szkolenia PADI Multilevel Diver obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestnicy uczą się:

  • Planowania nurkowania wielopoziomowego oraz wykonywanie nurkowania wielopoziomego.
  • Dekompresja – zrozumienie teorii dekompresji w odniesieniu do nurkowania wielopoziomego.
  • Wykonanie dwóch nurkowań wielopoziomowych: jedno dwupoziomowe oraz trzypoziomowe.

Czas trwania:

Czas trwania kursu PADI Multilevel Diver ustalany jest indywidualnie. Zazwyczaj trwa 1-2 dni.

Nurkowanie techniczne na Trimix

Zapisz się na
kurs PADI Mulilevel Diver

Wyślij zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie technicznym PADI Tec 40, po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Scroll to Top